Græn­ser for over­bud­spo­li­tik

BT - - DEBAT -

Alt i alt kan det sag­tens væ­re, at S- top­pen har for­reg­net sig med val­get af me­re vel­færd som vig­tig­ste valg­kamp­te­ma. De na­tio­nalø­ko­no­mi­ske ud­for­drin­ger må sæt­te en græn­se for over­bud­spo­li­tik­ken. Og der er det uaf­ryste­li­ge min­de fra for­ri­ge valg­kamp om al­le Jo­akim von And- pla­ner­ne, som end­te i det for­ven­te­de væl­ger­bed­rag.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.