Børn er in­gen men­ne­ske­ret

BT - - DEBAT -

I 2014 blev der her i lan­det født 478 børn af en­li­ge mødre via kun­stig be­frugt­ning. (...) Når man tid­li­ge­re skul­le ha­ve et barn, skul­le man kva­li­fi ce­re sig til at fi nde en part­ner, som var vil­lig til at få et barn med en. Den kva­li­fi ce­ring in­de­bar en vis ga­ran­ti for du­e­lig­hed til for­æl­dre­ska­bet. Nu er der så kvin­der, der be­der om at bli­ve so­lo­mødre. Og det er be­kym­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.