’’

BT - - NYHEDER - Jim Morris, ad­vo­kat

Vi har nu ty­de­ligt set, hvor ka­ta­stro­falt galt det kan gå, når en pi­lot ik­ke er men­talt fit

ker­heds­pro­ce­du­rer ik­ke har væ­ret go­de nok, og at sel­ska­bet al­drig bur­de ha­ve til­ladt den 27- åri­ge pi­lot at sæt­te sig i et co­ck­pit. I går kom det og­så frem, at Luft­hansa i 2009 fly­sel­ska­bet, skri­ver Reu­ters.

En ræk­ke på­rø­ren­de til of­re­ne har iføl­ge Reu­ters en­ga­ge­ret det bri­ti­ske ad­vo­kat­fir­ma Irwin Mit­chell. Et sags­an­læg er ik­ke klar end­nu,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.