’’

BT - - NYHEDER - 84- årig lottovinder

Jeg bli­ver bo­en­de, for jeg bor det bed­ste sted på jor­den, nem­lig i Fjal­tring

» Jeg har ik­ke spil­let i man­ge år, men da jeg hav­de den drøm, køb­te jeg en kupon til Ons­dags Lotto. Den vandt jeg ik­ke på. Jeg kom ind i bu­tik­ken 10 mi­nut­ter i luk­ke­tid, og så kun­ne jeg li­ge nå at ta­ge en chan­ce i Lotto om lør­da­gen. «

Søn­dag hav­de hun ik­ke tænkt på at kon­trol­le­re kupo­nen, da hun fi k be­søg af en ve­nin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.