Om­stridt al­kolås ind­fø­res i dag

BT - - NYHEDER -

SPRIT­KØR­SEL

Frem­over kan sprit­bi­li­ster godt væn­ne sig til at skul­le blæ­se i en så­kaldt al­kolås, når de igen får lov til at sæt­te sig bag rat­tet.

I dag træ­der loven om al­kolå­se i kraft ef­ter fle­re års po­li­tisk drøf­tel­se, så det ik­ke læn­ge­re kun ko­ster en bø­de og en fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet, hvis man bli­ver ta­get i at kø­re i bil med en for høj al­ko­hol­pro­mil­le. Det vil iføl­ge DR Nyhe­der be­ty­de, at en ube­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet føl­ges af en en­ten ob­liga­to­risk el­ler fri­vil­lig al­kolås­ord­ning for de døm­te.

For den fri­vil­li­ge ord­ning kan en sprit­bi­list, der er dømt for at kø­re med en pro­mil­le på 1,2 til 2,0, få en ra­bat på fra­ken­del­sen af kø­re­kor­tet på to i ste­det for tre år. De skal så kø­re med al­kolå­sen i to år.

Al­kolå­sen bli­ver ob­liga­to­risk for per­so­ner med en pro­mil­le over 2. Ef­ter fra­ken­del­ses­pe­ri­o­den på tre år skal de kø­re med al­kolås i to år. Øn­sker man ik­ke en al­kolås, vil det be­ty­de, at man ik­ke kan få kø­re­kort før ef­ter fem år.

Ved beg­ge ord­nin­ger skal den døm­te selv be­ta­le for al­kolå­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.