1 2 3 4 5 6 7

BT - - NYHEDER -

Op­be­var ik­ke en ek­stra nøg­le un­der måt­ten, i blom­ster­kruk­ken ved dø­ren el­ler i po­st­kas­sen – ty­ven ken­der de gem­me­ste­der. Tænd ly­set et par ste­der i bo­li­gen, når du for­la­der dit hjem om af­te­nen. Brug even­tu­elt tænd- og slu­ku­re. Sørg for, at di­ne vær­di­er ik­ke er syn­li­ge for ty­ven ude­fra. For­tæl na­bo­er­ne, når du skal på fe­rie og lav af­ta­ler med dem om, at de hol­der øje med dit hjem, mens du er væk. Få na­bo­en til at tøm­me din po­st­kas­se, fyl­de af­fald i din skral­des­pand, bru­ge dit tør­re­sta­tiv i ha­ven og par­ke­re bi­len i din ind­kør­sel. Hvis du bor i lej­lig­hed, kan din na­bo og­så sør­ge for, at din gulv­måt­te bli­ver lagt til­ba­ge ef­ter trap­pe­vask i op­gan­gen. Skal du på fe­rie el­ler væk i læn­ge­re tid, så slå græs­set in­den, vand blom­ster­kruk­ker­ne og sørg for, at ha­ven » ro­der lidt « . Lad ek­sem­pel­vis bør­ne­nes le­ge­tøj lig­ge frem­me i ha­ven og lidt tøj hæn­ge på tør­re­s­noren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.