8 9

BT - - NYHEDER -

Lås ha­ve­red­ska­ber og værk­tøj in­de og lås sti­gen fast, så ty­ven ik­ke kan bru­ge dit værk­tøj til at bry­de ind. Skal du sæl­ge din bo­lig, så over­vej om du be­hø­ver at vi­se bil­le­der med de­sig­ner­møb­ler og an­dre vær­di­ful­de ejen­de­le. Ty­ve læ­ser bo­ligan­non­cer for at fin­de frem til go­de mål for ind­brud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.