R PLADS TIL AL­LE

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 1. APRIL 2015

At pro­gram­met om fri­sør­sa­lo­nen på Nør­re­bro har rørt så man­ge men­ne­sker, er kom­met bag på Mar­ta. Selv tro­e­de hun ik­ke på, at der vil­le kom­me no­get ud af det, da de be­gynd­te at fil­me i sa­lo­nen. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.