’’

BT - - KULTUR - Pia Kjær­s­gaard, DF

Sid­ste gang så vi, at Grund­lovens fa­der, Mon­rad, blev gjort til en gal mand og dybt usym­pa­tisk. Så jeg tør da slet ik­ke tæn­ke på, hvad Ole Bor­nedal kan fin­de på at gø­re ved Erik Klip­ping

Hi­sto­ri­en om kon­ged­ra­bet ud­spil­ler sig i Vi­borg, og for at sik­re at sku­e­spil­ler­ne ta­ler med den rig­ti­ge søn­der­fjord­s­ke di­a­lekt, har DR ind­sat en re­præ­sen­tant fra Fore­nin­gen for Be­va­rel­se af Jy­ske Di­a­lek­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.