Som 11- årig

BT - - KULTUR -

STREAM/ KØB – SAN­GE

( Kil­de hit­lis­ten. nu) 1. Ri­han­na, Ka­nye & McC.. Four­fi ve­seconds

2. El­lie Goul­ding

Love Me Li­ke You Do 3. Ma­jor La­zer ft . MØ & DJ.. Le­an On

Frank Eri­ch­sen som ’ Bon­de­rø­ven’ er et af DRs ny­e­re se­er­hit, som blev sendt før­ste gang i 2008.

Jour­na­list og for­fat­ter Kon­su­lent In­de­ha­ver af Født: Han er ud­dan­net

på dk4

Hun­des­hop­pen. dk 26. ok­to­ber 1955

jour­na­list og var i man­ge år kendt for sit par­løb med Jarl Fri­is- Mik­kel­sen i ’ Wal­ter og Car­lo’- fi lme­ne. Han har des­u­den med­vir­ket i an­dre fi lm, se­ne­st ’ Slip he­ste­ne løs’ af Erik Clau­sen. Var ind­til 2009 stu­di­e­vært på ’ Go’mor­gen Dan­mark’ på TV2. bror til jour­na­list Erik Step­hen­sen.

har si­den 2011 bo­et i Van­ge­de, hvor han sam­men med sin ko­ne har åb­net bu­tik­ken ’ Hun­des­hop­pen’ og www. hun­des­hop­pen. dk med ting til hunde og kat­te. Der­u­d­over er han in­de­ha­ver af pro­duk­tions­sel­ska­bet Spe­ci­al As­sign­ments Aps i Gen­toft e og på Vester­bro i Kø­ben­havn. Sel­ska­bet pro­du­ce­rer un­der­vis­nings- og re­k­la­me­fi lm ud­gi­ver bø­ger.

har skre­vet bø­ger­ne: ’ Stor­m­ud­salg’ ’ Rød K( l) oge­bog’ ’ Blå K( l) oge­bog’ ’ Tænk - jeg vandt’

har sit eget tal­ks­how på tv- ka­na­len dk4, hvor han og­så pro­du­ce­rer et fæl­les tal­ks­how med tv- vær­ten Di­na Al- Er­hay­em.

Er Ole Step­hen­sen

Han

Han

Mak­ker­pa­ret Wal­ter og Car­lo duk­ke­de før­ste gang op i un­der­hold­ningsshowet ’ Schyyy det er lør­dag’ i 1984. Jarl Fri­is- Mik­kel­sen og Ole Step­hen­sens rol­ler og ud­tryk­ket ’ Cut, El­ly!’ blev så po­pu­læ­re, at det ef­ter­føl­gen­de blev til tre film.

DRs sto­re un­der­hold­nings- ikon Ot­to Lei­s­ner i sit pro­gram ’ Pla­de­pa­ra­den’.

Mak­ker­pa­ret Kaj og An­drea har ef­ter­hån­den væ­ret sam­men i 44 år.

Cas­per Christensen og Anet­te Toft­gård sty­re­de ’ Husk li­ge tand­bør­sten’ i 1995.

Et ny­e­re mak­ker­par er snob­ber­ne Fritz og Poul fra ’ Ryt­te­ri­et’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.