DEN KAMP’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ONS­DAG 1. APRIL 2015

KES­SLERS TRE STO­RE

3. NOVEM­BER 2007 MOD JOE CALZAG­HE

Med to VM- bæl­ter og 39 sej­re scorer Mikkel Kes­sler kas­sen på at mø­de er­far­ne Joe Calzag­he i Car­diff ( fo­to her­over). Dan­ske­ren stil­ler op trods en hånd­ska­de og ta­ber en me­dri­ven­de kamp på po­int.

21. NOVEM­BER 2009 MOD AN­DRE WARD

I boks­nin­gens svar på Cham­pions Le­ague - Su­per Six- tur­ne­rin­gen - be­gyn­der Mikkel Kes­sler mod An­dre Ward som fa­vo­rit, men ta­ber til en over­ra­sken­de stærk ame­ri­ka­ner ( stort fo­to tv.). Ward vin­der til­med tur­ne­rin­gen.

24. APRIL 2010 OG 25. MAJ 2013. MOD CARL FROCH - TO KAM­PE

Mikkel Kes­sler sæt­ter kar­ri­e­ren på spil i en alt el­ler in­tet- kamp mod Carl Froch og i en flot kamp, der bøl­ger frem og til­ba­ge, vin­der han på po­int ( fo­to her­un­der). Tre år se­ne­re ta­ber han den lo­ve­de re­van­che­kamp - Carl Froch kå­res som vin­der af kam­pens tre dom­me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.