DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­LEN PO­KAL, KLOK­KEN 16: 30 LECH POZ­NAN VIN­DER KAM­PEN

KIF Kol­ding Kø­ben­havn er vant til at vin­de det me­ste, hol­det kom­mer i nær­he­den af på hjem­lig grund. Men vin­de­ren af grund­spil­let i hånd­bol­dens Her­re­liga skuff ede fælt i we­e­ken­dens Fi­nal 4, hvor sæ­so­nens po­kal­ti­tel blev ud­delt.

Et klart ne­der­lag til Skjern Hånd­bold i se­mi­fi na­len end­te hol­dets po­kal­drøm­me, men skal man tro book­ma­ker­ne, så vin­der KIF nu al­li­ge­vel gul­det. I hvert fald gi­ver hol­det blot 1,50 stort set al­le ste­der på at vin­de DM- guld - men od­dset er sti­gen­de eft er po­kalskuff el­sen.

» KIF Kol­ding Kø­ben­havns fa­vo­rit­vær­dig­hed til DM- tit­len er henover den se­ne­ste tid fal­det i takt med hol­dets skuff en­de re­sul­ta­ter. Det er sta­dig fa­vo­rit, men Skjern har med po­kal­tit­len vir­ke­lig meldt sig ind i kam­pen om DM- gul­det og er nu vo­res kla­re næst­fa­vo­rit, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.