2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Le­gia Warszawa har mi­stet ter­ræn i top­pen af den pol­ske liga, hvor to po­int­tab i træk har re­du­ce­ret af­stan­den til Lech Poz­nan på an­den­plad­sen til kun tre po­int. Der­for vir­ker det og­så over­dre­vet, at hol­det skal væ­re kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne før­ste po­kal­se­mi­fi na­le på ude­ba­ne mod Pod­be­skidzie, der kun har tabt en kamp på eget græs si­den sep­tem­ber. Bå­de i 2014 og 2013 slog man Le­gia på eget græs i den hjem­li­ge liga, og spørgs­må­let er, hvor tri­ste gæ­ster­ne vil væ­re over at få uaf­gjort med hjem til re­tu­ro­p­gø­ret. Spil 1X- ud­fal­det til gan­ske fi n be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.