2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er me­re end umå­de­lig svært at se, hvor­dan den­ne an­den po­kal­se­mi­fi na­le mel­lem Uni­ver­si­ta­tea Cluj og CFR Cluj skal star­te med et brag. Før­ste kamp end­te 0- 0 som en na­tur­lig­vis kon­se­kvens af, at beg­ge hold har le­ve­ret et for­fær­de­ligt for­år rent off en­sivt. Hjem­me­hol­det har slet ik­ke sco­ret i syv kam­pe i 2015 end­nu, mens CFR Cluj kan kla­re en en­kelt scor­ing i syv kam­pe. En po­kal­fi na­le­plads vil væ­re af uhørt vig­tig be­ty dning for beg­ge hold, så med kam­pens uhørt sto­re be­ty dning in men­te vir­ker en må­l­løs før­ste halv­leg som et helt lo­gisk spil.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.