1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør væ­re re­gu­lær klas­se­for­skel i det­te op­gør. Blekitni St­ar­grad er blot at fi nde i den tred­je­bed­ste ræk­ke, hvor man lig­ger i mid­ten af ta­bel­len, og er pri­mært hav­net i den­ne po­kal­se­mi­fi na­le på grund af en sær­de­les hel­dig lod­træk­ning, hvor man først i kvart­fi na­len stød­te på et hold fra den bed­ste ræk­ke, og det var bund­hol­det Cra­covia Krakow. Her gæl­der det et af lan­dets bed­ste mand­ska­ber. Lech Poz­nan meld­te sig ind i guld­kam­pen med en sejr over me­stre­ne Le­gia og sat­ser ben­hårdt på po­kalsuc­ces, da man så kan sik­re eu­ro­pæ­isk del­ta­gel­se.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.