Dron­ning Mar­gret­he bag fa­ca­den: Stærk, klog og ge­nert

BT - - DEBAT -

Oplev dron­ning Mar­gret­he som men­ne­ske, og ik­ke som en kran­se­kage­fi gur. Den snart 75- åri­ge mo­nark har ta­get sin livs­op­ga­ve se­ri­øst og sat en ære i at for­val­te den pro­fes­sio­nelt, men har og­så stær­ke hold­nin­ger. Igen­nem sce­ner fra Dron­nin­gens liv op­le­ver vi en stærk og klog kvin­de, der med sin ge­nert­hed og unik­ke per­son­lig­hed ser ver­den på sin helt egen må­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.