Sy­nes du, at man skal kun­ne mø­de op på ska­destu­en uden at ha­ve rin­get først?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.53 SOR­TE­RER FOLK FRA På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.16 VIR­KE­DE I GAM­LE DA­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.02 TIL­GÆN­GE­LI­GE SY­GE­HU­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.16 PY­L­RE­DE DAN­SKE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.54

Nej

Be­ti­na Thomsen

Hanne Forup

Ja

6.771 stem­mer på bt. dk

MIN­DRE BU­REAU­KRA­TI Det er en god nyhed, at Re­gion Syd­dan­mark vil af­skaff e te­le­fon­vi­si­ta­tio­nen. For nu bli­ver der min­dre bu­reau­kra­ti for bå­de bor­ge­re og an­sat­te på ska­destu­en samt te­le­fo­ner­ne. Det er til­ba­ge, som det var før 2014, og den­gang fun­ge­re­de det godt.

Ken­neth Jakob­sen

Det vir­ker ret dumt. Det, at man har rin­get, in­den man ta­ger på ska­destue el­ler til vagt­læ­ge, kan af­gø­re, om man be­hø­ver at sø­ge læ­ge el­ler ska­destue el­ler ej. Og i så fald hvor der er mindst travlt.

Hel­le Da­hl Kristensen

Det vil­le væ­re ma­ge­løst, hvis man omsi­der er­kend­te, at det, der vir­ke­de i gam­le da­ge, ik­ke er så rin­ge end­da. Det glæ­der mig, at Re­gion Syd­dan­mark an­er­ken­der den kæm­pe fejl, re­gio­ner­ne har be­gå­et. Vo­res sy­ge­hus­væ­sen skal væ­re frit til­gæn­ge­ligt for al­le.

Jens Chr. Stor­gaard

Det kan umu­ligt lø­be rundt med al­le de py­l­re­de dan­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.