90 år, luk og sluk

BT - - DEBAT -

Pu­blic ser­vi­ce er ik­ke an­det, end hvad DR be­slut­ter, og det er ik­ke al­tid no­get, som me­nings­fyldt kan be­teg­nes som kva­li­tet. Det he­le var til at ha­ve med at gø­re, hvis den en­kel­te bru­ger kun­ne væl­ge DR fra, men det kan den en­kel­te bru­ger ik­ke. Så til lyk­ke med fød­sels­da­gen, DR, og så kan I godt luk­ke og sluk­ke – el­ler i det mind­ste op­gi­ve li­cens­fi nan­si­e­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.