Dår­li­ge afk ast hos ka­pi­tal­fon­de

BT - - NYHEDER -

En stor del af dan­sker­nes pen­sions­mid­ler står i ka­pi­tal­fon­de, men fon­de­ne har ik­ke le­vet op til in­ve­sto­rer­nes afk ast­krav. De le­ve­rer be­ty­de­ligt dår­li­ge­re end ak­tie­mar­ke­det og uden­land­ske fon­de. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten ons­dag. Fle­re fon­de har ik­ke for­må­et at le­ve op til ejer­nes krav. En nor­mal må­le­stok, der oft e bru­ges, er, om ka­pi­tal­fon­de­ne for­mår at for­dob­le ejer­nes ka­pi­ta­lind­skud. Det har kun seks ud af 19 dan­ske fon­de for­må­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.