’’

BT - - NYHEDER - Ano­nym Ven­stre- kil­de

Jeg vil ik­ke si­ge, at pa­nik­ken bre­der sig. Men der er nervø­si­tet

bå­de DF og sin egen po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg.

I de se­ne­ste må­lin­ger står V til at ta­be mel­lem seks og ni man­da­ter, og de, der ri­si­ke­rer at ry­ge ud, er fri­stet til at ska­be op­mærk­som­hed med sær­stand­punk­ter.

» Der er skabt et for­nuft sæg­te­skab mel­lem de to fl øje, Løk­ke- fl øj­en og Kri­sti­an- fl øj­en. Men det ri­si­ke­rer at gå op i lim­nin­gen, hvis ten­den­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.