’’

BT - - FORBRUG - Hanne Skov, er­næ­rings­fag­lig kon­su­lent hos Hjer­te­for­e­nin­gen

Fuld­korns­rug­brød er det go­de valg in­den­for rug­brød. Te­sten vi­ser da og­så, at brø­de­ne ge­ne­relt er okay, men al­li­ge­vel er der kun et, der le­ver op til vo­res kri­te­ri­er for rug­brød

I til­fæl­de af, at der var fle­re valg­mu­lig­he­der af fuld­korns­rug­brød i det på­gæl­den­de ba­ge­ri, blev der spurgt ef­ter den va­ri­ant med ‘ flest fuld­korn’. I syv ud af ot­te ba­ge­ri­er var eks­pe­di­en­ten klar over, hvil­ket brød der skul­le sæl­ges. I Bil­ka

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.