KLAS­SI­KE­REN: Sært mester­værk

BT - - KULTUR -

Ti­tel: In­struk­tion: År: DET VAR DEN FØR­STE IN­TER­NA­TIO­NA­LE ROL­LE

1986 for Ro­bert Be­nig­ni, der 11 år se­ne­re skul­le vin­de en Oscar for din egen ita­li­en­ske fi lm ’ Li­vet er smukt’. Her sid­der han i fængsel i New Or­le­ans sam­men med Tom Waits og Jo­hn Lurie. Beg­ge sidst­nævn­te le­ve­rer og­så den skøn­ne mu­sik til Jim Jar­mus­chs dybt ori­gi­na­le og dybt char­me­ren­de fi lm om ven­skab, skæb­ne, skyld og kær­lig­hed.

Down By Law.

Jim Jar­musch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.