Fast, furious og helt ui­mod­ståe­lig

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Fast & Furious 7’ ACTION ***** *

Op­skrift en var idi­o­tisk – ra­cer­løb og dol­lar­mil­li­o­ner. Men al- li­ge­vel er ’ Fast & Furious’- fi lme­ne ba­re ble­vet bed­re og bed­re. Og se­ri­ens se­ne­ste af­snit ’ Fast & Furious 7’ hol­der den tårn­hø­je stan­dard.

Eft er én af de­res nær­me­ste bli­ver brutalt myr­det af den nye superskurk Deck­hard Shaw ( Ja­son Stat­ham), sam­ler Dom To­ret­to ( Vin Di­e­sel) det gam­le ra­cer­hold en sid­ste gang til et al­ler­sid­ste job.

7’ eren er fyldt med ind­for­stå­e­de vit­tig­he­der, der re­fe­re­rer til de tid­li­ge­re fi lm. Men selv­om man ik­ke har set for­gæn­ger­ne, er ’ Fast & Furious 7’ selv­føl­ge­lig let at føl­ge. Det her er nem­lig mest af alt sej sjov og bal­la­de. Og det er nær­mest rø­ren­de at se, hvor hårdt al­le ar­bej­der for at gi­ve Paul Wal­kers rol­le Bri­an O’Con­nor den per­fek­te exit. Eff ek­ter­ne og stun­t­ar­bej­det er ufat­te­lig fe­de. Slags­må­le­ne er klas­si­ske – glæd dig især til The Rock imod Ja­son Stat­ham. Og li­ge­som 6’ eren er fi lmen ba­re action af al­ler­hø­je­ste klas­se.

Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.