Man­che­ster Ci­ty føl­ger Pio­ne Si­sto

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UN­DER STOR LUP Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Fod­bold­sæ­so­nen går ind i den fa­se, hvor tra­fik­ken af scou­ter og sport­s­che­fer på spil­ler- kig tyk­ner.

Som­me­rens trans­fer­vin­due er ik­ke langt væk, og det er nu, mu­li­ge em­ner skal be­sig­ti­ges, før der ta­ges be­slut­nin­ger om even­tu­el­le køb.

En af de spil­le­re, som utå­l­mo­digt ven­tes til­ba­ge på ba­nen, er FC Midtjyl­lands Pio­ne Si­sto. Kant­spil­le­ren er ska­det, men vur­de­res at kom­me til­ba­ge på ba­nen i ak­tion i lø­bet af april.

BT er­fa­rer, at in­gen rin­ge­re end sten­ri­ge Man­che­ster Ci­ty har Pio­ne Si­sto på blok­ken som en spil­ler, der skal vur­de­res.

Lang­sig­tet in­ve­ste­ring

Hvis det bli­ver til me­re end en vur­de­ring, vil det i gi­vet fald væ­re et spil­le­rind­køb som en lang­sig­tet in­ve­ste­ring og med en ud­lej­ning til en an­den klub, hvor dan­ske­ren kan ’ mod­nes’ spil­le­mæs­sigt.

Hvis eng­læn­der­ne væl­ger at gø­re al­vor af in­ter­es­sen, bli­ver det i hård kamp med en po­rtu­gi­sisk bej­ler.

Som Ek­stra Bla­det tid­li­ge­re har skre­vet, har Po­r­to få­et af­vist et bud på den ta­lent­ful­de Si­sto, men portu­gi­ser­ne ven­tes at gø­re et nyt for­søg på at lan­de ham.

FC Po­r­to har net­op solgt den bra­si­li­an­ske lands­holds­spil­ler Da­ni­lo til Re­al Madrid for 235 mil­li­o­ner kro­ner og har der­for ik­ke just tom­me lom­mer.

Ud­lan­det har et godt øje til Pio­ne Si­sto. Tid­li­ge­re har FC Po­r­to vist in­ter­es­se, og nu er Man­che­ster Ci­ty og­så kom­met på ba­nen.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.