’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chris An­ker Sø­ren­sen

Jeg sid­der nog­le gan­ge og kig­ger ud i luf­ten og tæn­ker: hvad skal det bli­ve til? Og­så de gan­ge, hvor jeg er til cy­kel­løb el­ler på træ­nings­tu­re, hvor det slet ik­ke går godt, sid­der jeg og går he­le den der pro­ces igen­nem, om det er det he­le værd

to pi­ger. Jeg er mak­si­malt to uger i Dan­mark, så jeg er og­så væk fra min øv­ri­ge fa­mi­lie og ven­ner. Og så står der alt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.