Bay­ern- stjer­ne mis­ser re­sten af sæ­so­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AV MIT KNÆ Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

David Ala­ba har im­po­ne­ret stort i Bay­ern Mün­chen i de se­ne­ste sæ­so­ner.

Med sin al­si­dig­hed har østri­ge­ren væ­ret en vig­tig brik på Pep Gu­ar­di­o­las tak­ti­ske skak­bræt. Men nu må den span­ske træ­ner fin­de et al­ter­na­tiv til Ala­ba i re­sten af sæ­so­nen.

Da Østrig tirs­dag spil­le­de træ­nings­kamp mod Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na, slog den 22- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler sit knæ. Den ska­de ko­ster ham nu for­ment­lig sæ­so­nens sid­ste kam­pe.

På klub­bens hjem­mesi­de for­tæl­ler Bay­ern Mün­chen, at David Ala­ba skal ha­ve en skin­ne på be­net i fi­re uger - og der­ef­ter ven­ter genop­træ­ning. I alt ven­ter to må­ne­ders pau­se.

Selv hå­ber Ala­ba dog på at væ­re til­ba­ge til sæ­so­nens sid­ste kamp.

» Jeg er me­get ked af det. Men jeg har et stort mål, og det er at væ­re til­ba­ge til sæ­so­nens sid­ste uger. Jeg gi­ver knæ­et ro nu, og så må jeg gi­ve den fuld gas i genop­træ­nin­gen, « si­ger han.

Og mon ik­ke David Ala­ba, der egent­lig be­gynd­te sin Bay­ern- kar­ri­e­re som ven­stre­ba­ck, især har øj­ne­ne fo­ku­se­ret på slut­kam­pe­ne i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.