’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - David Ala­ba

Jeg er me­get ked af det. Men jeg har et stort mål, og det er at væ­re til­ba­ge til sæ­so­nens sid­ste uger. Jeg gi­ver knæ­et ro nu

Bay­ern Mün­chen skal mø­de FC Po­r­to i kvart­fi­na­len og står med go­de mu­lig­he­der for at kva­li­fi­ce­re sig til se­mi­fi­na­len.

Cham­pions Le­ague- fi­na­len bli­ver spil­let 6. ju­ni i Ber­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.