KJÆR KAN BLI­VE DYR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EF­TER­TRAG­TET Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Den fran­ske liga er et yn­det re­k­rut­te­rings­om­rå­de for Pre­mi­er Le­agu­es klub­ber, og her gør Lil­les dan­ske lands­holds­spil­ler Si­mon Kjær op­mærk­som på sig selv som en af ræk­kens bed­ste stop­pe­re.

’ Le Viking’ var så­le­des på årets hold i 2014 hos fle­re fran­ske me­di­er.

Si­mon Kjær har i sin Lil­le­tid af­vist hen­ven­del­ser fra liga- ri­va­ler­ne Mo­na­co, rus­si­ske Ze­nit samt to af de sto­re Istan­bul- klub­ber, men lin­kes i en­gelsk pres­se til Li­ver­pool, Tot­ten­ham og Man­che­ster Uni­ted som en spil­ler, trio­en jævn­ligt har scou­ter til at føl­ge.

Med et pris­skilt på 15 mil­li­o­ner eu­ro - 112 mil­li­o­ner kro­ner - vil Si­mon Kjær i gi­vet fald bli­ve den dy­re­ste dan­ske fod­bold­spil­ler til da­to.

Der er dog som be­kendt langt fra scou­ting- in­ter­es­se til kon­kre­te hen­ven­del­ser og mil­li­ontun­ge bud, men der er bred en­gelsk in­ter­es­se for fle­re af de rød- hvi­de lands­holds­spil­le­re.

Som BT tirs­dag kun­ne for­tæl­le, føl­ges og­så Da­ni­el Wass og Las­se Vi­be tæt af en­gel­ske klub­ber.

Re­a­ding og Mid­dles­brough har IFK Göte­borgs Las­se Vi­be som em­ne, og Evi­an- dan­ske­ren Wass scou­tes af Tot­ten­ham, West Ham og Newcast­le.

Beg­ge spil­le­re lø­ber rundt med et pris­skilt i om­eg­nen af 20 mil­li­o­ner kro­ner.

Fle­re klub­ber er vil­de med Lil­les dan­ske lands­holds

krum­tap, Si­mon Kjær. Spe­ci­elt de ri­ge klub­ber i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague har få­et øj­ne­ne op for vikin­gen, og det kan en­de med, at han bli­ver den dy­re­ste dan­ske fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.