DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 13: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Da­ni­el Wass har væ­ret i for­ry­gen­de spil­le­hu­mør den­ne sæ­son for sin fran­ske klub Evi­an. Si­den 2011 har den 25- åri­ge off en­si­ve dan­ske ba­ck hu­se­ret i Li­gue 1, men spe­ci­elt in­den­for det se­ne­ste år har Wass få­et sit gen­nem­brud.

Ot­te mål i 26 liga­kam­pe i den­ne sæ­son er me­re end god­kendt off en­sivt fra Da­ni­el Wass, og skal man tro Dan­ske Spil, så er han og­så i gang med den sid­ste halv­sæ­son i Evi­an. I hvert fald gi­ver man blot od­ds 1,40 på, at han for­la­der klub­ben til som­mer imod 2,50 på, at han bli­ver hæn­gen­de i Evi­an.

» Da­ni­el Wass’ agent, Mi­cha­el Johansen, har i et sty kke tid an­ty det et mu­ligt salg af lands­holds­spil­le­ren, in­den hans kon­trakt med Evi­an ud­lø­ber næ­ste som­mer. Han har gjort sig godt be­mær­ket i Frank­rig og er igen kom­met ind i lands­holds­var­men, « si­ger Mor­ten Overgaard fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.