2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør på Fyn med en for stor fa­vo­rit. Mid­del­fart har bå­de skift et træ­ner og få­et en del nye spil­le­re ind og frem­står mar­kant stær­ke­re end i eft er­å­ret. Man lag­de fra land ved at slå Kol­ding IF i den før­ste kamp, og skal slet ik­ke væ­re chan­ce­lø­se i det­te op­gør. Ma­ri­en­lyst er stær­ke og lag­de da og­så fra land med en sejr - men lod mod­sat og­så to mål gå ind imod det fortab­te bund­hold Kol­ding Bold­klub, så det er svært at vur­de­re det sto­re på det. Til gen­gæld mød­tes de to hold for tre uger si­den i en træ­nings­kamp, der blev 2- 2, så her prø­ves X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.