1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Godt nok er od­dset ik­ke al­ver­den, men al­li­ge­vel er det me­get svært at se det­te op­gør gå amok i en må­l­fest. Der er ek­stremt få mål i Brøns­højs kam­pe imod de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter i bun­den - så­le­des er der blot fal­det 11 mål i de 10 kam­pe mod hold fra den ne­der­ste del af ta­bel­len. Ét af dem var et op­gør mod AB, som eft er en chan­ce­fat­tig kamp end­te 1- 0, og nu skal man så ud i en me­get af­gø­ren­de bund­kamp på en elen­dig ba­ne mod et AB- hold, der solg­te den off en­si­ve pro­fi l Yo­u­nes Nam­li og stort set in­tet har skabt i de to før­ste kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.