1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Laus­an­ne solg­te top­sco­rer Cri­sti­an Ia­nu til Luzern i vin­ter­pau­sen, og det har ko­stet dyrt for hol­dets off en­siv, der i syv for­årskam­pe blot har sco­ret tre gan­ge. Til gen­gæld har man få­et fi nt ud­byt­te af at sæt­te sid­ste sæ­sons første­valg på må­l­mand­spo­sten, Ke­vin Fi­ck­ents­cher, på mål igen. Fi­ck­ents­cher har kun luk­ket fi re mål ind i fem kam­pe, så alt ty der på få mål mod Wil. Gæ­ster­ne har set klart bed­re ud med de­fen­si­ve ny­er­hver­vel­ser som Fe­rid Ma­tri og Mi­cha­el Con­cal­ves og har tabt to gan­ge 0- 1 til Laus­an­ne i den­ne sæ­son. Flot od­ds på få mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.