Gæld

BT - - NYHEDER -

Un­ge har for me­get gæld, vi­ser om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se. Iføl­ge RKI er mindst hver tien­de mel­lem 18 og 30 år i 24 kom­mu­ner re­gi­stre­ret som dår­lig be­ta­ler i RKI. Det er alt for man­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.