Hvor­dan har Djæ­vel­en få­et si­ne horn i pan­den?

BT - - DEBAT -

Der fi ndes in­gen beskri­vel­se af Djæ­vel­ens ud­se­en­de i Bi­be­len, så hvor­fra kom­mer den vel­kend­te rø­de djæv­le­fi gur med ha­le og horn, som vi ken­der så godt fra gam­le kal­k­ma­le­ri­er? Det vel­kend­te bil­le­de af Djæ­vel­en blev skabt i mid­delal­de­ren, men mel­lem Kri­sti fød­sel og re­næs­san­cen ud­vik­le­de der sig visu­el­le for­tolk­nin­ger af den skin­bar­li­ge ond­skab i for­skel­li­ge for­klæd­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.