PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

CURT LI­LIE­GRE­EN Nej. Pri­ser­ne i Kø­ben­havn sti­ger, for­di fl ere og fl ere vil bo der, og der er kun 61.000 ejer­lej­lig­he­der i Kø­ben­havn. I 2006 steg pri­ser­ne år­ligt med 40 pct. – li­ge nu er pri­ser­ne, og kun i Kø­ben­havn, ste­get små 10 pct. si­den sid­ste år. Pri­ser­ne sti­ger for­holds­vis me­get, og det kan bli­ve et pro­blem, hvis folk be­gyn­der at kø­be i for­vent­ning om yder­li­ge­re prisvækst. Der kan op­stå en bob­le, hvis folk la­der sig ri­ve med af et mar­ked, som er re­la­tivt varmt, for­di ren­ter­ne er så la­ve.

Der er ik­ke me­get, der ty­der på, at ren­ten kom­mer til at sti­ge me­get det næ­ste par år. På et tids­punkt skal ren­ter­ne til­ba­ge på et me­re nor­malt ni­veau, og det vil få pri­ser­ne til at fal­de. Det var en del af for­kla­rin­gen på pris­fal­de­ne, da bob­len sprang i 2007.

Se­kre­ta­ri­ats­chef i Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.