Når job ik­ke kan be­ta­le sig

BT - - DEBAT -

Hvor­for er det øst­eu­ro­pæ­e­re og ik­ke ind­van­dre­re, der pluk­ker bær, gør rent og ud­fø­rer al­le mu­li­ge an­dre job i ser­vi­ce­fa­ge­ne? Hvor­for er det ik­ke ind­van­drer­kvin­der, men un­ge stu­de­ren­de, der står bag di­sken hos McDo­nald’s? Det upo­pu­læ­re svar er, at det ik­ke kan be­ta­le sig for hver­ken ind­van­dre­re el­ler for man­ge et­ni­ske dan­ske­re at ta­ge de job.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.