Far og mor­der ri­mer dår­ligt

BT - - DEBAT -

Umid­del­bart er det me­get svært at be­gri­be, hvor­dan det kan væ­re i bør­ne­nes in­ter­es­se at skul­le vok­se op med en far, der dels med fuldt over­læg har slå­et mo­de­ren ihjel, dels må for­ven­tes at skul­le væ­re i fængsel de næ­ste 1012 år. (...) Der er be­stemt brug for at kom­me til bunds i, om bør­ne­nes tarv vir­ke­lig bli­ver til­go­de­set i sa­ger om for­æl­dre­myn­dig­hed, hvor der har fun­det et mord sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.