So­ci­a­le me­di­er stjæ­ler nær­vær

BT - - NYHEDER -

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at det ta­ger tid at op­da­te­re sin sta­tus og føl­ge med i, hvad an­dre la­ver på so­ci­a­le me­di­er som In­s­ta­gram og Fa­ce­book. Fak­tisk me­ner hver tred­je dan­sker, at de so­ci­a­le me­di­er stjæ­ler nær­væ­ret i ’ den vir­ke­li­ge ver­den’, vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Epi­ni­on har fo­re­ta­get for DR Nyhe­der, skri­ver dr. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.