RUSLAND

BT - - NYHEDER -

Et tragisk skibs­for­lis i Ok­hot­ske­ha­vet nær Kamtjat­ka- halvø­en har ind­til vi­de­re ko­stet 54 be­sæt­nings­med­lem­mer li­vet. 132 be­sæt­nings­med­lem­mer var om bord på traw­le­ren, og iføl­ge det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass er det lyk­ke­des at red­de 63 per­so­ner, mens 54 er fun­det dø­de. Man le­der fort­sat eft er de sid­ste 15 per­so­ner, der fryg­tes druk­net i det iskol­de vand. Det er fort­sat uvist, hvad der for­år­sa­ge­de for­li­set, men iføl­ge Tass spe­ku­le­rer myn­dig­he­der­ne i, at en dri­ven­de is­fl age kan ha­ve slå­et hul på ski­bets skrog og for­år­sa­get for­li­set. Ski­bet me­nes at væ­ret sun­ket på me­get kort tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.