OLADENS HØJ­TID

BT - - NYHEDER -

I Dan­mark spi­ser vi i gen­nem­snit 4,20 kg cho­ko­la­de pr. ind­byg­ger hvert år. Her kan du se, hvor man­ge ki­lo der bli­ver spist i an­dre lan­de.

En rul­le marci­pan læg­ges i en ma­ski­ne, der min­der lidt om en stor hul­le­ma­ski­ne, og tryk­kes ud. Så det er ved hånd­kraft, at ker­nen i en del af i de man­ge på­ske­æg bli­ver la­vet. Fo­to: Sop­hia Ly­dolph

Ka­ka­of­rug­ten kan bli­ve 15- 30 cm lang og 8- 10 cm bred, og den ve­jer om­kring 500 gram, når den er mo­den. En frugt in­de­hol­der cir­ka 20- 60 frø el­ler bøn­ner, som lig­ger i hvidt frugt­kød. Fo­to: Sop­hia Ly­dolph

’ Rå’ ka­ka­obøn­ner i den dan­ske plan­ta­ge på Pe­ter Bei­ers gods i Nord sjæl­land. Bonu­s­in­fo: De duf­ter af ren cho­ko­la­de. Fo­to: Sop­hia Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.