’’

BT - - NYHEDER - Thomas Lar­sen, Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Så kan det væ­re li­ge præ­cis det rygstød, de skal ha­ve for at kun­ne kom­me ind i en valg­kamp

sind­vis af job i re­ge­rin­gens le­ve­tid, an­tal­let af kri­mi­nel­le er fal­det, og ven­te­li­ster­ne til sy­ge­hu­se­ne er ble­vet kor­te­re.

Thomas Lar­sen, Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, me­ner, at de se­ne­ste må­ne­ders so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kampag­ner har gi­vet S- top­pen blod på tan­den.

» Jeg tror, at Hel­le Thor­ning og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sat­ser me­get stort nu, for­di de har kun­net for­nem­me, at de kampag­ner, de har kørt si­den nyt-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.