Kæm­pe te­le­fon til lav pris

BT - - ØKONOMI -

På man­ge må­der min­der LG G3 om testvin­de­ren Ne­xus. Den har sam­me run­de form bag­på, sam­me sty­re­sy­stem og sam­me enor­me op­løs­ning på skær­men. Men da LG er en halv tom­me min­dre, er pixeltæt­he­den end­nu stør­re end hos den el­lers im­po­ne­ren­de Ne­xus. LG har høj skarp­hed, men ik­ke helt sam­me glød i far­ver­ne som Ne­xus. LGs skærm­stør­rel­se på 5,5” be­ty­der dog, at den er me­re han­dy end Ne­xus og li­ge un­der græn­sen af det man­ge fin­der acep­ta­belt. Pro­ces­soren er hur­tig, men slet ik­ke så kvik som Ne­xus’ el­ler Ap­ples. Der er ven­te­ti­der, som vi ik­ke op­le­ver hos de bed­ste. Til gen­gæld er pri­sen på LG G3 la­ve­re. I hån­den lig­ger G3 godt, og du kan i man­ge til­fæl­de Pris: 3.500 kr. Kva­li­tet­sind­tryk: 3,5 Bru­ger­ven­lig­hed: 5 Funk­tio­ner: 5 Ydel­se: 3,5 Pris: 6 Sam­let vur­de­ring: 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.