’’

BT - - KULTUR - Ni­els Ol­sen

Jeg går ik­ke lal­leg­lad, jub­len­de rundt til dag­lig, men det lig­ger til mig at tæn­ke på den må­de. Det kil­drer at ven­de tin­ge­ne på ho­ve­d­et. At se tin­ge­ne fra den an­den si­de

og Dort­he, Deg­nens Di­drik, Post­bud­det og Gros­se­rer Pik­kerup og Dok­tor Svans.

Ni­els Ol­sen er tekst­for­fat­ter og idé­man­den bag Ør­ke­nens Søn­ner. Sø­ren Pil­mark er ’ kon­cep­t­ma­ger’.

Gi­ver den enor­me suc­ces præ­sta­tions­angst?

» Ja, på den må­de, at det ik­ke nyt­ter at smi­de alt over bord. Sø­ren fo­re­slog en­gang, at vi fandt en ny ram­me, ’ Ha­vets hel­te’ f. eks. Men det SKAL ba­re le­ve op til det, vi har op­nå­et før – og ja, det er en form for pres. Men det pres er svært at bru­ge ak­tivt, kre­a­tivt. Man må ba­re si­ge, at vi sæl­ger en mas­se bil­let­ter på for­hånd, og det for­plig­ter. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.