BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Dron­nin­gen og kun­sten’

Po­rtræt Man skal vist ha­ve so­vet grun­digt i ti­men, hvis man ik­ke har op­da­get de to mar­kan­te run­de fød­sels­da­ge: DRs 90 år og dron­ning Mar­gret­hes 75 år. I den an­led­ning bug­ner DR med et væld af god­bid­der fra 90 års pro­duk­tion. Og ik­ke mindst det sto­re po­rtræt­pro­gram om vo­res kunst­pas­sio­ne­re­de dron­ning.

DR1 MAN­DAG 20.30 MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL Nyhedschef

Flan­dern Rundt

Cy­kel­løb Jeg snup­per en eft er­mid­dag på so­fa­en med for­å­rets i mi­ne øj­ne bed­ste cy­kelklas­si­ker. Sjæl­dent fi nder man et løb, der er så in­tenst i så lang tid, og de sid­ste 100 km skal nok by­de på mas­ser af dra­ma. Bjar­ne Ri­is el­ler ej – jeg glæ­der mig til at se, om Pe­ter Sa­gan kan le­ve­re, hvad han blev hen­tet til SaxoTin­koff for: At vin­de – ik­ke mindst et løb som det­te.

EU­ROSPORT SØN­DAG 12.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.