Fest med Dron­nin­gen Ni­ko­laj Lie Kaas er vært ved di­rek­te trans­mis­sion fra Aar­hus Mu­sik­hus ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Ni­ko­laj Lie Kaas

Jeg er stolt over at væ­re med til at fejre Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen. Og jeg er ik­ke nervøs

FØD­SELS­DAG

Selv­om dron­ning Mar­gret­hes 75- års fød­ses­dag først er 16. april, fe­ster TV2 al­le­re­de igen­nem på ons­dag. Og de kon­ge­li­ge mø­der og­så op.

Tv- fe­sten be­gyn­der kl. 19.10, hvor TV2 sen­der di­rek­te fra den rø­de lø­ber. Her gør bå­de re­gent­par­ret, kron­prin­s­par- ret samt prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie de­res en­tré.

Og kl. 20.00 by­der af­te­nens vært Ni­ko­laj Lie Kaas så vel­kom­men til di­rek­te trans­mis­sion fra Aar­hus Mu­sik­hus.

Mu­sik, sang og dans

Showet står i un­der­hold­nin­gens tegn med et over­flø­dig­heds­horn af far­ve­ri­ge indslag med mu­sik, sang og dans. Se­er­ne, gæ­ster­ne ved showet og ik­ke mindst dron­ning Mar­gret­he kan se frem til at bli­ve un­der­holdt af blandt an­dre Ør­ke­nens Søn­ner, de kon­ge­li­ge bal­let­dan­se­re Ida Pra­e­to­ri­us og Se­ba­sti­an Hay­nes samt skyg­ge­te­a­ter­grup­pen Attraction Per­for­man­ces fra Un­garn. De mu­si­kal­ske indslag kom­mer blandt an­det fra ame­ri­kan­ske Josh Gro­ban, Ras­mus Se­e­bach, An­ne Lin­net, Per­nil­le Ro­sen­da­hl og den nye grup­pe Juli­as Moon.

» Jeg er stolt over at væ­re med til at fejre Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen. Jeg er ik­ke nervøs, men jeg hå­ber vir­ke­lig, vi gi­ver hen­de en af­ten, der bli­ver så ved­kom­men­de en hyl­dest, som den kan bli­ve, og jeg glæ­der mig til at væ­re med til at gø­re hen­de i godt hu­mør, « si­ger Ni­ko­laj Lie Kaas. TV2 ONS­DAG 19.10 ’ FESTAF­TEN I AAR­HUS MU­SIK­HUS’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.