Død­spi­lot

BT - - TV- GUIDE -

Flystyr­tet 24. marts i de fran­ske al­per er på man­ge må­der en for­fær­de­lig men­ne­ske­lig tra­ge­die, men det stil­ler og­så spørgs­måls­tegn ved bå­de den nu­væ­ren­de og den frem­ti­di­ge fly­sik­ker­hed. Som det ser ud nu, me­nes en dybt de­pri­me­ret ung an­den­pi­lot, An­dreas Lu­biz, at ha­ve op­for­dret kap­ta­j­nen til at gå på toilet­tet og der­ef­ter låst ham ude af co­ck­pit­tet og be­vidst og til­sy­ne­la­den­de med stor ro at ha­ve sty­ret fly­et di­rek­te ind i en bjerg­væg og dræbt sig selv og al­le 150 men­ne­sker om bord. Hvad ske­te der? Og hvil­ke kon­se­kven­ser vil den­ne ufat­te­li­ge tra­ge­die få?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.