Hal­løj på Ves­teg­nen

BT - - TV- GUIDE -

An­den på­ske­dag skal fejres med et brag af en kamp, når de evi­ge ri­va­ler fra Brønd­by og FC Kø­ben­havn tør­ner sam­men på Brønd­by Sta­dion. Beg­ge mand­ska­ber kæm­per for en top­pla­ce­ring i den­ne 23. spil­ler­un­de i lan­dets bed­ste ræk­ke. Og der er al­tid spæn­ding og fight i topklas­se, når de to kø­ben­hav­ner- hold mø­des. Brønd­by har de se­ne­ste år haft det van­ske­ligt i de man­ge ri­va­l­op­gør, men må­ske er det for­an hjem­me­pu­bli­kum­met i dag, at sej­ren kom­mer i hus? Det bli­ver en in­tens dag, når kam­pen spar­kes igang klok­ken 16.00. TV3+ MAN­DAG 15.30 ’ BRØND­BY- FCK’

Bå­de Brønd­by og FCK kæm­per for en top­pla­ce­ring i den­ne spil­ler­un­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.