Li­ge til høj­re for Jesus

BT - - TV- GUIDE -

Selv­om Mon­ty Pyt­hons ’ Life of Bri­an’ fyl­der 40 år, kan den sta­dig pro­vo­ke­re. Og det ske­te i de da­ge, at der i Bet­le­hem fød­tes et dren­ge­barn, der fik nav­net Bri­an - i hyt­ten ved si­den af Jesus. Kun en kort stund ly­ser stjer­nen dog over Bri­an, der går et rysten­de om­tum­let liv i mø­de. Som vok­sen bli­ver han til- knyt­tet en fol­ke­front af re­vo­lu­tio­næ­re, der vil gø­re en en­de på ro­mer­nes kej­ser­ri­ge. Og se­ne­re sam­ler han me­get mod sin vil­je en stor ska­re di­scip­le, der tror, han er Mes­si­as og ly­der hans mind­ste bud. DR2 LØR­DAG 20.00 ’ LIFE OF BRI­AN’

DR2 fejrer på­sken med Mon­ty Pyt­hons ge­ni­streg ’ Life of Bri­an’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.