Fød­sels­da­gen

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Mens Mads Skjern ud­vi­der for­ret­nin­gen un­der nav­net "Skjerns Magasin" og åb­ner Omegns­ban­ken med broren Kri­sten som di­rek­tør, træn­ges bank­di­rek­tør Var­næs fra al­le si­der. Hans bror Jør­gen er ru­i­ne­ret af skils­mis­sen og el­ske­rin­den. Og­så hjem­me går bøl­ger­ne højt med for­be­re­del­ser­ne til fru Fer­nan­do Møh­ges 100- års- fød­sels­dag. Ma­ta­dor DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.