En­gelsk topbrag

BT - - TV -

I liga­ens 31. spil­ler­un­de ta­ger Ar­se­nal imod Li­ver­pool. De­res se­ne­ste in­ter­ne op­gør fandt sted i de­cem­ber sid­ste år, hvor en in­tens og spæn­den­de kamp slut­te­de 2- 2 på An­fi eld. Det teg­ner til en ny jævn­byr­dig dyst, da de to mand­ska­ber har brug for po­int i den tæt­te kamp om de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser i ta­belt­op­pen. Fod­bold TV3+: 13.45

Be Becky er des­pe­rat for at få et nyt t jobj b og bli­verb en­de­lig kaldt til sam­ta­le hos Jer­ry, som des­pe­rat mang­ler en pro­du­cer til pro­gram­met "Day­bre­ak". Becky får job­bet, men det vi­ser sig at væ­re en stør­re op­ga­ve, end hun hav­de reg­net med. Først må hun fy­re den mands­cha­u­vi­ni­sti­ske vært og for­sø­ge at over­ta­le den ego­cen­tri­ske Mi­ke til at over­ta­ge vært­sjob­bet. Der­til kom­mer fal­den­de se­er­tal og en fo­rel­skel­se. Mor­ning Gl­ory TV3 Puls: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.